Τεχνικές Aikido


Στο Αϊκίντο μαθαίνουμε πως να αντιμετωπίσουμε μια επίθεση χωρίς να προκαλέσουμε βλάβη στον αντίπαλό μας. Πρέπει πρώτα να αντιληφθούμε την επίθεση, να αναλύσουμε την κατάσταση και να αποφασίσουμε πως θα αντιδράσουμε, και τελικά να εκτελέσουμε την αντίδρασή (τεχνική) μας. Όσο εξασκούμαστε στο Αϊκίντο τόσο μειώνουμε την χρονική απόσταση ανάμεσα στα τρια αυτά βήματα. Σε προχωρημένα στάδια μπορεί να γίνουν όλα τα βήματα σχεδόν στιγμιαία. Μάλιστα πολλές φορές μπορεί να μη χρειαστεί καν η σωματική σύγκρουση γιατί μπορεί να έχουμε αντιληφθεί την επίθεση πριν εκδηλωθεί σωματικά και να έχουμε αντιδράσει με τρόπο που θα αποφύγει την κλιμάκωση.


Επιθέσεις

Στην περίπτωση που καταλήξουμε σε σωματική σύγκρουση, η εξάσκησή μας στο Αϊκίντο μας προτοιμάζει έτσι ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε ένα μεγάλο αριθμό πιθανών επιθέσεων.

SHOMENUCHIDownward strike to the head
YOKOMENUCHIStrike to the side of the head
MUNETSUKIThrusting attack to the chest
MAEGERIFront snapping kick
KATATETORI AI HANMICross hand wrist grab
KATATETORI GAKYU HANMISame side hand wrist grab
KATATORILapel grab
KATATORI MENUCHIGrasping lapel and attack Shomenuchi or Yokomenuchi
KATATORI GA MENUCHIGrasping lapel and punching to the face
RYOTETORIGrasping both wrists
RYOKATATORIGrasping both lapels
MOROTETORIGrasping a forearm with two hands
USHIRO TEKUBITORIWrists grabbed from behind
USHIRO KATATORIGrasping both shoulders from behind
USHIRO TORIGrasping from behind (bear hug)
USHIRO HIJITORIGrasping elbows from behind
USHIRO KATATETORI KUBI SHIMEGrasping a wrist from behind and choking
JIYU WAZAFree technique
RANDORISeizing chaos. Defense against multiple attackers
TANTO DORIDefense against knife attacks
BOKKEN DORIDefense against bokken attacks
JO DORIDefense against jo attack

Θέσεις

Όταν δεχτούμε την επίθεση μπορεί να είμαστε όρθιοι ή καθιστοί, το ίδιο και ο επιτιθέμενος. Εκπαιδευόμαστε σε όλες τις θέσεις.

TACHI WAZABoth nage and uke in standing position (hanmi)
SUWARI WAZABoth nage and uke in seated position (seiza)
HANMI HANTACHI WAZANage in seated position (seiza) against a standing attacker

Βασικές Τεχνικές

Αφού αντιληφθούμε την επίθεση και αναλύσουμε την κατάσταση, επιλέγουμε την τεχνική που ταιριάζει στην επίθεση με σκοπό να την εξουδετερώσουμε άμεσα και αποτελεσματικά.

IKKYOFirst teaching and pin.
NIKKYOSecond teaching and pin.
SANKYOThird teaching, nage waza (throwing) and osae waza (pin).
YONKYOFourth teaching and pin.
GOKYOFifth teaching and pin.
IRIMINAGEEntering throw leading the balance and stepping through
KOTEGAESHIWrist turning throw and pin
SHIHONAGEFour directions throw
KOKYUNAGETiming throw
KAITENAGERotary throw. Uchi (internal), soto (external), Omote, ura variations.
SHOKUMEN IRIMINAGEEntering in the side of the face and throw
TENCHINAGEHeaven and earth throw. Omote, ura variations
SUMIOTOSHICorner drop throw
JUJINAGEBlending the arms in the shape of the Japanese number 10 (shape of a cross) and throwing
KOSHINAGEHip throw
SUDORIDisappearing throw


Newsletter

Γραφτείτε στο newsletter για να λαμβάνετε τα νέα της σχολής μας.